Een sterk en toegankelijk netwerk

We verbinden lokale spelers uit verschillende sectoren (huisartsen, hulpverleners, sportscholen, bedrijven), zodat iedereen in het netwerk elkaar kent en weet te vinden. Zo wordt het makkelijker om op eigen initiatief passende ondersteuning te vinden.

We verbinden partijen

We vinden het belangrijk dat je als inwoner straks op verschillende plekken in Wassenaar terecht kan om te werken aan je mentale gezondheid. Zodat er altijd een plek is waar je naartoe kan om laagdrempelig de hulp te vinden waar jij op dat moment behoefte aan hebt: een luisterend oor, advies van een professional of een sportklasje waarin je al je energie kwijt kunt en je gedachten op nul kan zetten.

Om dit mogelijk te maken is een sterk en toegankelijk netwerk nodig dat voorbij gaat aan (zorg)instellingen en sectoren. We brengen belangrijke partijen in Wassenaar in kaart, versterken bestaande verbindingen en creëren nieuwe verbindingen waar nodig. Hierbij kijken we niet alleen naar hulpverleners of zorginstellingen, maar ook naar andere herkenbare organisaties en rollen, zoals (sport)scholen of ondernemers. Zo creëren we een veerkrachtig vangnet voor en met elkaar.

illustratie van een netwerk waarbij verschillende partners in Wassenaar met elkaar zijn verbonden

We werken aan een passende infrastructuur

We willen dat inwoners makkelijk van elke plek, tool of dienst gebruik kunnen maken, ongeacht welke partij binnen ons netwerk hierachter zit. We werken daarom aan (nieuwe) manieren om diverse partijen en mensen te verbinden en verbonden te houden. Zodat zij elkaar niet alleen weten te vinden, maar ook goed kunnen samenwerken. Dit doen we op volgende niveaus:

Met het aanleggen van een kennisinfrastructuur voor Mentaal Lokaal Wassenaar wordt relevante psychologische kennis ontsloten voor het grote publiek. We werken eraan dat deze informatie goed te vinden en goed te begrijpen is, zodat je er zelfstandig mee aan de slag kunt. Met deze kennisinfrastructuur zorgen we ook voor eenduidige en samenhangende informatie binnen het netwerk. Zo spreken we steeds meer dezelfde taal met elkaar.

Voor de financiële infrastructuur van Mentaal Lokaal Wassenaar wordt gebruik gemaakt van een combinatie van bestaande financieringsmogelijkheden. We combineren budgetten op een manier dat je niet merkt dat er verschillende schotten bestaan.

Hierdoor kun je eenvoudig van het aanbod binnen Mentaal Lokaal Wassenaar gebruik maken, zonder dat je tegen financiële drempels aanloopt. Dit vergroot de regie die je kunt nemen over wat je nodig hebt.

De ruimtelijke infrastructuur gaat over alle fysieke plekken waar je met Mentaal Lokaal Wassenaar in aanraking kunt komen. We maken daarvoor zoveel mogelijk gebruik van de bestaande omgeving, om goed aan te sluiten bij het dagelijks leven van de mensen in Wassenaar.

Denk hierbij aan plekken zoals het plaatselijke gezondheidscentrum of lokale buurthuizen, maar ook aan plekken zoals een (sport)school of winkel. Door verschillende plekken te benutten, maken we Lokaal Wassenaar toegankelijk voor iedereen. Zo verlagen we de drempel om gewoon ergens binnen te lopen, vragen te stellen of ondersteuning te zoeken.

Om met elkaar een netwerk te vormen dat goed aansluit op de behoefte die in Wassenaar speelt, is het belangrijk om te weten wat er lokaal speelt. We zullen hiervoor op een betrouwbare, veilige en transparante manier data moeten verzamelen.

De informatie die dit oplevert, moet voor ieder in het netwerk toegankelijk zijn. Het toegankelijk maken van informatie gebeurt altijd op een manier die anoniem is en in lijn met de verplichte privacy voorwaarden. Door met en van elkaar te leren, kan er eerder opgemerkt worden of er iets in het aanbod ontbreekt. En kan gezamenlijk bekeken worden hoe dit het best opgelost kan worden.

We vinden het belangrijk dat je elkaar eenvoudig kunt ontmoeten of helpen. Daarom willen we het binnen ons netwerk mogelijk maken om op eigen initiatief dingen te organiseren. Ook hiervoor zullen we waar nodig tools en diensten ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk en vanzelfsprekend dat de online en offline veiligheid van iedereen is gewaarborgd.