Over Mentaal Lokaal

Wij zijn een lokaal netwerk dat inwoners laagdrempelig helpt om mentaal gezond te blijven. We helpen je om mentale problemen aan te pakken als die zich voordoen.

Missie

 1. We maken hulp toegankelijker

  Als je continu toegang hebt tot de juiste kennis, tools en personen, kan je zelf bepalen op welke manier je aan je mentale gezondheid werkt. Je bent hierdoor minder afhankelijk van de beslissingen van anderen. Tegelijkertijd sta je er niet alleen voor en kun je er op tijd bij zijn als het tegenzit. Met Mentaal Lokaal Wassenaar halen we onnodige drempels weg.

 2. We wijzen mensen de weg

  Als je psychische klachten ervaart, helpt het als je weet waar je je op kunt richten, wat je daarvoor nodig hebt en waar je daarvoor terecht kunt. Met Mentaal Lokaal Wassenaar zorgen we ervoor dat je je eenvoudig kunt verdiepen in de juiste informatie, dat je weet wat je kunt doen en dat je weet bij wie je daarvoor in het lokale netwerk terecht kunt.

 3. We normaliseren

  Psychische klachten zorgen vaak voor onzekerheid of schaamte, terwijl iedereen op een moment in zijn leven hiermee te maken krijgt. Met Mentaal Lokaal Wassenaar laten we zien dat vastlopen bij het leven hoort, dat mensen variëren en dat werken aan je mentale gezondheid de normaalste zaak van de wereld is.

Aanpak

Wij werken sinds 2018 aan het netwerk Mentaal Lokaal Wassenaar. Dit is grofweg op te delen in drie fases. De komende 4 jaar werken we de nieuwe ideeën via een ontwerptraject verder uit.

 1. Vooronderzoek en partners 2018-2020

  In deze periode deden we uitgebreid onderzoek en gaven we Mentaal Lokaal Wassenaar vorm als concept. De inzichten bundelden we in het boekje Mentaal Lokaal. We vonden partners voor samenwerking en financiering om het concept verder uit te werken.

  Download het boekje
 2. Ontwerpend onderzoek2020-2024

  Tijdens deze periode werken we de nieuwe tools en diensten één voor één verder uit. We bouwen prototypes en testen die met verschillende gebruikers, zoals inwoners uit Wassenaar, huisartsen en andere lokale hulpverleners. Samen met partners in het netwerk leggen we de fundering neer voor Mentaal Lokaal Wassenaar.

  Bekijk de tools & diensten
 3. Organische groeiverwacht 2024

  Vanaf dit moment zal Mentaal Lokaal Wassenaar in een eerste vorm actief zijn. WWe richten ons vervolgens op het verder verduurzamen en toekomstbestendig maken van Mentaal Lokaal Wassenaar. Dit doen we door het netwerk uit te breiden en waar nodig de infrastructuur te ontwikkelen of te verbeteren.

Partners

Om Mentaal Lokaal Wassenaar te realiseren hebben Gemeente Wassenaar, de Wassenaarse Huisartsen Vereniging (WHV) en Indigo Haaglanden, onderdeel van Parnassia Groep, de samenwerkingsovereenkomst ‘Mentaal Lokaal Wassenaar’ afgesloten. Met behulp van deze overeenkomst en in samenwerking met andere lokale partners wordt de komende jaren het netwerk Mentaal Lokaal Wassenaar opgezet.

Contact

Heb je vragen, wil je meer informatie of wil je je verbinden aan Mentaal Lokaal Wassenaar? Neem dan contact met ons op.

Stuur ons een mail