Resultaten

We werken voortdurend aan nieuwe tools en diensten. Dat doen we stapsgewijs, over langere periodes en in samenwerking met eindgebruikers. Tussentijds stellen we bruikbare versies beschikbaar. Hierdoor kan je al tijdens de ontwikkeling gebruik maken van onze producten.

#

Het boekje 'Mentaal Lokaal Wassenaar

Uitgave 2, januari 2020

download